ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις συχνά σπαταλούν αρκετές εργατοώρες στη διαχείριση
​και τήρηση των οικονομικών τους καταστάσεων. Το λογιστικό γραφείο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Ι. & Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει την οικονομική εποπτεία, κερδίζοντάς σας τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεστε για να ασχοληθείτε
με τη λειτουργία της επιχείρησής σας και την αύξηση των κερδών σας.

Αναλαμβάνουμε:
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
 • Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη επιτηδεύματος, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή ίδρυση της επιχείρησης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων επιδότησης
 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός επένδυσης, ενημέρωση για κάθε πιθανό επιδοτούμενο πρόγραμμα, συγκέντρωση, σύνταξη και κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.
 • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
 • Υποβολή ΑΠΔ, επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και πληρωμές εισφορών, υπολογισμοί αποζημιώσεων και επιδομάτων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης, μηχανογραφημένη λογιστική, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τιμολόγησης, logistics, επενδύσεων.
 • Εξωτερικές εργασίες
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ασφαλιστικά ταμεία, διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.
 • Σύστημα Ήφαιστος
 • Ηλεκτρονικό σύστημα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, υγρά καύσιμα).
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
 • Παράλληλα με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην Ευρώπη, υποχρεούμαστε να καταθέτουμε σε μηνιαία βάση την ηλεκτρονική δήλωση Intrastat, καθώς και τη δήλωση VIES στο TAXIS.