ΙΔΙΩΤΕΣ

Η διατήρηση της προσωπικής σας περιουσίας
απαιτεί εξειδικευμένη προσοχή.
Το λογιστικό γραφείο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Ι. & Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
​στον Πειραιά σάς βοηθάει στη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων και σας προσφέρει υπηρεσίες για τα ακόλουθα:
  • Φορολογικές δηλώσεις
  • Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή Ε1, Ε9 στο TAXIS. Σε περίπτωση διευκρινίσεων, επικοινωνούμε με την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Κτηματολόγιο
  • Διεκπεραιώνουμε όλες τις ενέργειες για την κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας σας και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο.
  • Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Ρευματοδότηση μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, κληρονομικά και δωρεές, τεκμήρια διαβίωσης, μισθωτήρια και ενοικιαστήρια.
  • Συμβουλές σε εργατικά θέματα